1hp bằng bao nhiêu kw

1hp bằng bao nhiêu kw Hp là đơn vị định nghĩa là công cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kgm/s. Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị “mã lực” và “kW” (kilô watt), người … Continue reading 1hp bằng bao nhiêu kw