Bậc Thầy Thép | jotun

Bậc Thầy Thép | jotun

Bậc Thầy Thép | jotun

Lớp phủ phồng màng mỏng cung cấp khả năng chống cháy phản ứng. Lớp phủ mỏng, bao phủ kết cấu thép, phồng lên để cách nhiệt cho kết cấu thép khi hỏa hoạn. Do hình dạng vật lý thay đổi, khả năng chống cháy đạt được bằng cách cách nhiệt mang lại hiệu quả làm mát.

Công nghệ phồng màng mỏng của SteelMaster vượt trội so với các loại chống cháy khác vì có thể đạt được lớp sơn trang trí. SteelMaster có thể bảo vệ tòa nhà của bạn khỏi lửa trong tối đa 180 phút.

Bài viết : Bậc Thầy Thép | jotun


Tài trợ bởi: đánh bóng bê tông
Sơn Epoxy
Nguồn tham khảo từ Bậc Thầy Thép | jotun

dichvudanhbongbetong.com

Mời các bạn tham khảo thêm :

https://dichvudanhbongbetong.com/son-epoxy/1m2-bang-bao-nhieu-cm2/

https://dichvudanhbongbetong.com/danh-bong-be-tong/dich-vu-mai-bong-san-be-tong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *