Bảo vệ môi trường tại Jotun

Bảo vệ môi trường tại Jotun

Bảo vệ môi trường tại Jotun

Trong các hoạt động của Jotun, mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo điều kiện làm việc an toàn. Điều này cũng chuyển thành lợi thế kinh tế, giảm rủi ro và lợi thế cạnh tranh.

Độ bền là một phần của tiêu chuẩn xây dựng

Jotun tập trung vào việc cải tiến các cơ sở hiện có và tăng cường sử dụng phương pháp tiếp cận dấu chân môi trường như một công cụ để thiết kế và nâng cao hiệu quả của các nhà máy và cơ sở mới.

Khi thiết kế các nhà máy mới, chúng tôi tính đến các khía cạnh thúc đẩy sản xuất hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường. Điều này được tích hợp vào tiêu chuẩn kỹ thuật của Jotun. Ví dụ về các sáng kiến ​​quan trọng mà chúng tôi đã đưa ra bao gồm các tấm pin mặt trời, vận chuyển nguyên liệu thô với số lượng lớn và tái sử dụng nước và dung môi trong quá trình xử lý.

Đo lường và quản lý

Kể từ năm 2010, chúng tôi đã giám sát và giảm sử dụng năng lượng và dung môi, cũng như lượng khí thải carbon, chất thải và lượng khí thải VOC trên mỗi tấn sản phẩm được sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi đặt mục tiêu loại bỏ sự kém hiệu quả, tái sử dụng vật liệu và cải thiện hiệu suất môi trường của chúng tôi.

Tiêu thụ năng lượng là yếu tố góp phần lớn nhất vào lượng khí thải carbon trong các hoạt động của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không ngừng làm việc để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và chia sẻ năng lượng tái tạo.

Các sáng kiến ​​khác bao gồm giảm thiểu và tái sử dụng nhựa, tái xử lý nước, chất thải và sơn. Điều này được thực hiện thông qua hệ thống quản lý HSEQ của chúng tôi, nơi tất cả các đơn vị bắt buộc phải có chương trình cải tiến cục bộ.

Tìm hiểu thêm về HSEQ.

Giao thông vận tải và hậu cần

Ở hầu hết các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, Jotun sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên ngoài và chúng tôi chọn các nhà cung cấp bền vững và ít carbon nhất có thể. Chúng tôi tập trung vào việc tối ưu hóa sức chứa của nhà kho và phương tiện để cung cấp hiệu quả cho khách hàng, đồng thời đảm bảo việc đóng gói và vận chuyển an toàn và bền vững.

Bài viết : Bảo vệ môi trường tại Jotun


Tài trợ bởi: đánh bóng bê tông
Sơn Epoxy
Nguồn tham khảo từ Bảo vệ môi trường tại Jotun

dichvudanhbongbetong.com

Mời các bạn tham khảo thêm :

https://dichvudanhbongbetong.com/danh-bong-be-tong/mot-1-khoi-be-tong-bao-nhieu-xi-mang/

https://dichvudanhbongbetong.com/son-epoxy/vung-tau/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *