Cách Chúng tôi Xử lý An toàn cho Nhân viên, Quản lý Môi trường, Chất lượng – JOTUN

Cách Chúng tôi Xử lý An toàn cho Nhân viên, Quản lý Môi trường, Chất lượng – JOTUN

Cách Chúng tôi Xử lý An toàn cho Nhân viên, Quản lý Môi trường, Chất lượng – JOTUN

 

Môi trường công nghiệp thay đổi nhanh chóng như môi trường của chúng ta gây rủi ro cho con người, tài sản và thế giới xung quanh chúng ta.

Phản ứng của chúng tôi đối với những rủi ro này không chỉ đơn giản là tuân thủ các quy tắc an toàn và tuân theo các quy trình với hy vọng quản lý các rủi ro có thể tránh được.

Chúng tôi nhận thấy rằng nhận thức về rủi ro và tối ưu hóa quy trình có hiệu quả trong việc cải thiện các tiêu chuẩn an toàn. Nhưng chúng tôi tin rằng để đạt được kết quả bền vững lâu dài, chúng tôi phải tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Đây là lý do tại sao nguyên tắc cơ bản trong chiến lược HSEQ của chúng tôi là liên tục cải thiện hoạt động an toàn và chất lượng trong toàn bộ chuỗi giá trị của công ty, với cách tiếp cận không khoan nhượng đối với thương tích, hỏa hoạn và tràn đổ.

Ngoài ra, chúng tôi có một sáng kiến ​​đang diễn ra có tên là “Tôi quan tâm”, qua đó chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên thể hiện quyền sở hữu cá nhân và cam kết của họ đối với HSEQ.

Bài viết : Cách Chúng tôi Xử lý An toàn cho Nhân viên, Quản lý Môi trường, Chất lượng – JOTUN

Tài trợ bởi: đánh bóng bê tông
Sơn Epoxy
Nguồn tham khảo từ Cách Chúng tôi Xử lý An toàn cho Nhân viên, Quản lý Môi trường, Chất lượng – JOTUN

dichvudanhbongbetong.com

Mời các bạn tham khảo thêm :

1hp bằng bao nhiêu kw

 

Tìm việc làm quận 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *