JOTAPROF Prima không khí | Jotun.no

JOTAPROF Prima không khí | Jotun.no

JOTAPROF Prima không khí | Jotun.no

Loại
Sơn tường acrylic cho tường nhẵn.

Các tính năng và lợi ích
JOTAPROFF Prima Air cho kết quả mờ. JOTAPROFF Prima Air có lượng khí thải và mùi tối thiểu trong quá trình thi công và sấy khô.

Diện tích sử dụng
Dùng cho tường nhẵn trên các chất nền như tấm xây dựng, giấy dán tường có thể sơn, vải, thạch cao, bê tông và bột trét cát.

định dạng bao bì
2.7L và 9L.

Có sẵn trong các căn cứ sau
Trắng, A, B và C.

Độ bóng
05 Matt.

Bài viết : JOTAPROF Prima không khí | Jotun.no


Tài trợ bởi: đánh bóng bê tông
Sơn Epoxy
Nguồn tham khảo từ JOTAPROF Prima không khí | Jotun.no

dichvudanhbongbetong.com

Mời các bạn tham khảo thêm :

https://dichvudanhbongbetong.com/danh-bong-be-tong/mot-1-khoi-be-tong-bao-nhieu-xi-mang/

https://dichvudanhbongbetong.com/danh-bong-be-tong/nen-long-an/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *