LADY Wonderwall Bức Tranh Tường | Jotun.no

LADY Wonderwall Bức Tranh Tường | Jotun.no

LADY Wonderwall Bức Tranh Tường | Jotun.no

Viện Công nghệ KIWA đã tiến hành một bài kiểm tra mù trong đó LADY Wonderwall mới là sản phẩm tốt nhất trong bài kiểm tra. 16 loại sơn tường nội thất với độ bóng từ 5 đến 25 với sự nhấn mạnh vào độ bền đã được thử nghiệm.

5 thuộc tính sau đây đã được kiểm tra: Độ bóng, Hấp thụ đất, Loại bỏ vết bẩn, Ma sát và Chuyển màu. Tất cả 5 bất động sản đều có trọng số như nhau trong xếp hạng. Người chiến thắng thử nghiệm và sơn mạnh nhất là LADY Wonderwall (Matt 05).

Bạn có thể đọc báo cáo thử nghiệm KIWA tại đây.

Bài viết : LADY Wonderwall Bức Tranh Tường | Jotun.no


Tài trợ bởi: đánh bóng bê tông
Sơn Epoxy
Nguồn tham khảo từ LADY Wonderwall Bức Tranh Tường | Jotun.no

dichvudanhbongbetong.com

Mời các bạn tham khảo thêm :

https://dichvudanhbongbetong.com/son-epoxy/1-tan-bang-bao-nhieu-kg/

https://dichvudanhbongbetong.com/son-epoxy/son-tu-tinh-la-gi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *