Sơn lót với JOTUN Yachting Barrier Primer

Sơn lót với JOTUN Yachting Barrier Primer

Sơn lót với JOTUN Yachting Barrier Primer

1. Hãy nhớ rằng bạn phải luôn có Hợp chất A và Hợp chất B khi sử dụng Sơn lót chắn chắn du thuyền JOTUN.

2. Kiểm tra biểu đồ khối lượng để biết lượng sơn bạn cần cho mỗi lớp sơn.

3. Đối với lớp thứ nhất, sử dụng ba phần Hợp chất A và một phần Hợp chất B. Điều này đảm bảo độ bám dính tốt cho bề mặt. Đối với lớp thứ hai, sử dụng hai phần Hợp chất A và một phần Hợp chất B. Điều này đảm bảo hiệu quả ngăn cản tốt.

4. Để dễ dàng đo lường từng thành phần, hãy sử dụng cốc đo sơn hoặc thước đo lít thông thường.

5. Trộn kỹ sơn vào thành phần tương ứng.

6. Đo đúng số lượng với linh kiện tương ứng.

7. Trộn Hợp chất A và Hợp chất B với nhau trong một chảo riêng, ví dụ: Ekstraspannet của Jotun.

8. Áp dụng lượng sơn được khuyến nghị trong biểu đồ khối lượng.

9. Tham khảo bảng thông số kỹ thuật để biết thời gian khô chính xác trước khi sơn lớp tiếp theo.

Bài viết : Sơn lót với JOTUN Yachting Barrier Primer


Tài trợ bởi: đánh bóng bê tông
Sơn Epoxy
Nguồn tham khảo từ Sơn lót với JOTUN Yachting Barrier Primer

dichvudanhbongbetong.com

Mời các bạn tham khảo thêm :

https://dichvudanhbongbetong.com/danh-bong-be-tong/mot-1-khoi-be-tong-bao-nhieu-xi-mang/

https://dichvudanhbongbetong.com/danh-bong-be-tong/cuong-do-be-tong-moi-nhat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *