LADY Khoáng từng bước | Jotun.no

LADY Khoáng từng bước | Jotun.no

LADY Khoáng từng bước | Jotun.no

Trước khi bạn bắt đầu sơn, điều quan trọng là bề mặt phải sạch, chắc và khô.

1. Làm sạch bằng JOTUN Special Wash trước khi sơn.

2. Sơn lót: Tất cả các bề mặt được sơn lót bằng JOTUN Kvist- và Sperrepriming.

3. Lớp trung gian: Các bề mặt được phủ một lớp sản phẩm LADY Vegg* cùng màu với lớp sơn phủ LADY Mineral trên cùng.

*Một lớp LADY Wall Product cùng màu với LADY Mineral Topcoat (LADY Vegg 10, LADY Balance, LADY Wonderwall hoặc LADY Pure Color).

Bài viết : LADY Khoáng từng bước | Jotun.no


Tài trợ bởi: đánh bóng bê tông
Sơn Epoxy
Nguồn tham khảo từ LADY Khoáng từng bước | Jotun.no

dichvudanhbongbetong.com

Mời các bạn tham khảo thêm :

https://dichvudanhbongbetong.com/danh-bong-be-tong/bao-gia-danh-bong-san-be-tong/

https://dichvudanhbongbetong.com/son-epoxy/san-epoxy/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *